Podkarpackie Stowarzyszenie Sympatyków Kolei w Rzeszowie powstało w kwietniu 2015 roku, jako efekt zbieżności zainteresowań i chęci do działania kilkunastu osób, mieszkających bądź związanych w inny sposób z Podkarpaciem.

Główne cele, jakie członkowie PSSK Rzeszów postawili przed sobą to:

  • aktywna ochrona zabytków kolejnictwa – czyli wynajdywanie obiektów, na których nikt nie zwraca uwagi, uświadamianie społeczeństwa o ich wartości, przywracanie im dawnego blasku, a także należyte eksponowanie;

  • promowanie kolei jako istotnego czynnika rozwoju lokalnego – czyli organizowanie przejazdów specjalnych, pociągów turystycznych, współpraca z władzami samorządowymi i prywatnymi przedsiębiorcami, działalność doradcza;

  • odkrywanie i udostępnianie historii rozwoju kolei na Podkarpaciu – czyli zbieranie starych dokumentów, zdjęć, sprzętów i narzędzi oraz pamiątek, pisanie artykułów i publikacji, występy na konferencjach poświęconych tematom kolejowym.

Celem nadrzędnym, do którego członkowie PSSK starają się dążyć, jest stworzenie w Rzeszowie miejsca, w którym kolejowa przeszłość całego regionu byłaby w należyty sposób udokumentowana i udostępniona wszystkim chętnym.

Stowarzyszenie jest otwarte na wszelkie działania zbliżone do opisanych wyżej, służy doświadczeniem, wiedzą, zbiorami i pasją tworzących je osób. Oferta współpracy kierowana jest w szczególności do:

  • przedstawicieli spółek kolejowych;

  • władz samorządowych;

  • organizacji pozarządowych;

  • prywatnych przedsiębiorców;

  • a także wszystkich, którym tematyka kolejnictwa nie jest obojętna.

 

Statut PSSK (pdf)

Deklaracja członkowska