Podkarpackie Stowarzyszenie Sympatyków Kolei w Rzeszowie reprezentują na zewnątrz:

Sebastian Hajder – Prezes Zarządu

Krystian Głazowski – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Dobrzański – Skarbnik pełniący jednocześnie obowiązki Sekretarza

Członkiem Stowarzyszenia może stać się każda pełnoletnia osoba, która odnajduje w sobie chęć działania. Z formalnego punktu widzenia niezbędne jest złożenie pisemnej deklaracji, a także odbycie stażu kandydackiego. Dodatkowe informacje (terminy, kwestia składek członkowskich itd.) dostępne są w Statucie, zamieszczonym w zakładce STOWARZYSZENIE. Zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu, który można znaleźć w zakładce KONTAKT.