Przedstawiamy kilka zdjęć wykonanych podczas remontu naszego zabytkowego wagonu w firmie Tabor Dębica.
Prace te udało się wykonać dzięki wsparciu Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, za co serdecznie dziękujemy.

Jak widać poniżej to dopiero początek. Z racji dużych uszkodzeń oraz brakujących części, czeka nas jeszcze ogrom pracy przy wagonie.

Remont wagonu Kdt