Nasza kolekcja zabytków wzbogaciła się o lemieszowo-wirnikową odśnieżarkę torów KSF-70 nr fabr. 19-3 przekazaną przez PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Krakowie.

Dzięki pomocy ze strony firm Uni-Logistics i InterPetro udało się przetransportować eksponat do Rzeszowa w celu powiększenia Naszej kolekcji. Podziękowania należą się również oddziałowi SKPL – z pasji do kolei w Zagórzu za wsparcie finansowe bez którego nie udało by się zrealizować transportu, oraz wszystkim wspierającym nasze działania nawet najmniejszymi kwotami.

Odśnieżarka KSF-70 już w Rzeszowie